top

Vi har skiftet navn til Diversity Recruitment. Hop over på det nye site.

Track Recruitment er en search & selection virksomhed med kontorer i København og Aarhus. Vi hjælper dig med at finde de bedste ledere og nøglemedarbejdere, som hurtigt kan sætte sig ind i jobbet – og vil have kort vej til den ønskede performance. Dygtige mennesker, som bidrager og bliver længe

Track Recruitment ejes og drives af teamet bag Hammer Andersen.

Vores fokus er at ansætte de helt rigtige mennesker, som kan blive en del af virksomhedens grundstamme. Grundstammen definerer vi som de kernemedarbejdere, som er fundamentet for virksomhedens virke. De mennesker, som repræsenterer virksomhedens dna, bliver længe i virksomheden og er med til at skabe et højt performanceniveau. De mennesker man kan regne med. Vi tilbyder 12 måneders garanti på ledere. For medarbejdere uden ledelsesansvar yder vi 6 måneders garanti. Vores rekrutteringer drives enten som ren anonym search eller som en kombination af annoncering og search.

Tal med en ekspert

Vi er lige her!

Vi har både tid og lyst til at høre om dine ønsker og besvare dine spørgsmål.

Rekrutteringsproces

Vi mener, at en kandidats trackrecord er en kraftig indikator for fremtidig performance

Vores rekrutteringskoncept tager afsæt i at finde kandidater, som:

Har en solid trackrecord;
job- og performance historik

Relevant viden indenfor området

Passende kognitive evner til rollen (intelligens)

Stærke kompetencer, der skal bruges i jobbet

En personlighed, som passer til virksomhedens kultur

En kandidat, som er topmotiveret for rollen og virksomheden.

Vi benytter en struktureret søge- og rekrutteringsproces, som sikrer at mange kandidater bringes i spil. De mest relevante kandidater belyses grundigt, således at det endelige valg af kandidat tages på et informativt grundlag.

I vores rekruttering benytter vi en af verdens mest valide Big 5 personanalyser ”Wave”, som både måler kompetencer og kommer med forslag til kulturmatch. For ledere måles også Leadership impact og risikoprofil. Dertil måler vi på kognitive evner – vi har 9 intelligens test, som kan sammensættes efter jobbets indhold.